USNESENÍ

ze společné schůze Rad měst Chomutova a Jirkova, která se konala dne 7. 11. 2011 od 13.00 hod. v zasedací místnosti č. 13 na starobylé radnici, nám. 1. máje, Chomutov.

 

 

 

Usnesení  RaMěst CV-JI č. S04/11 z 7.11.2011

Kontrola plnění usnesení

 

Společná rada měst Chomutova a Jirkova

b e r e  n a  v ě d o m í

kontrolu plnění usnesení.

 

 

 

Usnesení  RaMěst CV-JI č. S05/11 z 7.11.2011

Návrh ceníku MHD

 

Společná rada měst Chomutova a Jirkova

p r o j e d n a l a   a  s c h v a l u j e

návrh ceníku MHD od 1. 1. 2012 ve variantě sjednocení kategorie senior.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Mgr. Jan Mareš                                                                            Ing. Radek Štejnar

primátor města Chomutova                                                                 starosta města Jirkova