USNESENÍ

 

z mimořádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 19. 6. 2007 od 12.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Chomutova

 

 

Usnesení RaMěst č. 246/07 z 19.6.2007

Valná hromada Teplo Chomutov, s.r.o.

 

Rozhodnutí rady města při výkonu působnosti valné hromady Teplo Chomutov, s.r.o., jako jediného společníka:

Město Chomutov jako jediný společník společnosti Teplo Chomutov, s.r.o., při výkonu působnosti valné hromady:

 

č á s t e č n ě  r e v o k u j e

usnesení č. 221/07 z 11.6.2007 v bodě 8 ve věci udělení  odměny členům dozorčí rady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Ivana Řápková                                                                         Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                             náměstek primátorky