USNESENÍ

 

z mimořádného zasedání Rady města Chomutova, která se konala dne 26.3. 2007 od 19.30 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova.

 

 

 

Usnesení RaMěst č.111/07 z 26. 3. 2007

VVŘ  na vedoucího odboru stavební úřad a životní prostředí

 

Rada města Chomutova

u k l á dá

Ing. Sojkovi, tajemníkovi magistrátu města

----------------------------------------------------

zrušit veřejné výběrové řízení na vedoucího odboru stavební úřad a životní prostředí a vypsat nové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                        Ing. Jan Řehák

      primátorka města                                                                        náměstek primátorky