USNESENÍ

 

z mimořádné Rady města Chomutova, která se konala dne 28. 2. 2008 od 15.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 086/08 z 28. 2. 2008

Návrh na zrušení omezení platnosti žákovských a studentských měsíčních jízdenek od 1.3.2008

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a 

předložené návrhy na zrušení omezení platnosti žákovských a studentských měsíčních jízdenek od 1. 3. 2008 a na úpravu ceny studentských měsíčních jízdenek od 1. 3. 2008 na částku 250,- Kč u studentů, kteří dovrší 15-ti let věku a tyto návrhy s c h v a l u j e.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                      Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                         náměstek primátorky