USNESENÍ

 

z mimořádné rady města Chomutova, která se konala dne 14. 4. 2008 od 15.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 155/08 z 14. 4. 2008

Jmenování ředitele příspěvkové organizace Podkrušnohorský zoopark Chomutov

 

Rada města Chomutova

b e r e   n a   v ě d o m í,

že v souladu s ustanovením § 73 ZP začíná účinnost odvolání nejdříve dnem následujícím po doručení odvolání z pracovního místa,  a to 15. 4. 2008 a dále

j m e n u j e

do dne, kdy bude jmenován ředitel příspěvkové organizace Podkrušnohorský zoopark Chomutov na základě výběrového řízení vyhlášeného radou města do funkce ředitele PZOO pana Romana Smetanu s účinností od následujícího dne po převzetí odvolání z pracovního místa MVDr.  Přemysla Rabase, tj. 15. 4. 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                               Ing. Jan Řeháka

    primátorka města                                                                                    náměstek primátorky