USNESENÍ

 

z mimořádné Rady města Chomutova, která se konala dne 27. 10. 2008 od 13.30 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 423/08 z 27. 10. 2008

Program regenerace městské památkové zóny Chomutov do roku 2018 – úprava

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

úpravu usnesení RaMěst č. 398/08 z 20. 10. 2008 a doporučuje Zastupitelstvu města schválit  aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny  do roku 2018  a jmenuje členy pracovní komise pro Regeneraci městské památkové zóny Chomutov dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                         Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                            náměstek primátorky