USNESENÍ

z mimořádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 25. 6. 2012 od 15.30 hod. v zasedací místnosti č. 13 na starobylé radnici, nám. 1. máje v Chomutově.

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 247/12 z 25.6.2012

Výběr zhotovitele veřejné zakázky: „IPRM Sídliště“ – 1. etapa 2012

 

Rada statutárního města Chomutova

p r o j e d n a l a   Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele zakázky IPRM, "SÍDLIŠTĚ, MÍSTO PRO ŽIVOT" Revitalizace veřejného prostranství sídliště v Chomutově 2012 - etapa I.

a  na základě doporučení hodnotící komise

s c h v a l u j e  

a) výběr vítězného uchazeče o plnění veřejné zakázky, a to společnost RRR spol. s r.o.,

17. listopadu 5349, 430 04 Chomutov, IČ 25410946

b) uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem dle bodu a).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jan Mareš                                                                           Ing. Jan Řehák

primátor statutárního města                                                          1. náměstek primátora

           Chomutov