USNESENÍ

z mimořádné schůze Rady města Chomutova, která se konala dne 4.1.2012 od 8.00 hodin v zasedací místnosti na starobylé radnici, nám. 1. máje, Chomutov

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 001/12 z 4.1.2012

Smlouva o organizaci a výkonu veřejné služby

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e       

Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby

a  p o v ě ř u j e 

primátora statutárního města Chomutova, Mgr. Jana Mareše

---------------------------------------------------------------------------

 jejím podpisem.

 

 

Usnesení RaMěst č. 002/12 z 4.1.2012

Pracovní cesta primátora

 

Rada statutárního města Chomutova

s c h v a l u j e

zahraniční pracovní cestu primátora pana Mgr. Jana Mareše do Bratislavy ve dnech 11.‑12. ledna 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Mgr. Jan Mareš                                                                                      Ing. Jan Řehák

primátor statutárního města                                                                       1. náměstek primátora

          Chomutov