USNESENÍ

z mimořádné Rady města Chomutova, která se konala dne 22. 7. 2008 od 8.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 297/08 z 22. 7. 2008

Schválení zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci pro vyhlášení veřejné zakázky na přijetí investičního úvěru.

 

 

Usnesení RaMěst č. 298/08 z 22. 7. 2008

Regenerace území Chomutov – Jitřenka, II. část

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

výběr zhotovitele na výše uvedenou investiční akci, a to společnost RRR spol. s r.o., 17. listopadu, 430 04 Chomutov (IČ 25410946), dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 299/08 z 22. 7. 2008

Bezbariérové úpravy ulice Kadaňská v Chomutově, rekonstrukce autobusových zálivů a vybudování parkovacích stání

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

výběr zhotovitele na výše uvedenou investiční akci, a to společnost WORLD INVEST v.o.s., Otvice 23, 431 11  Jirkov (IČ 14868938), dle důvodové zprávy.

 

 

Usnesení RaMěst č. 300/08 z 22. 7. 2008

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu hospodaření v lesích

 

Rada města Chomutova

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu hospodaření v lesích, dle přílohy č. 1.

 

 

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 301/08 z 22. 7. 2008

Zveřejnění záměru vkladu nemovitosti do obchodní společnosti

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a  a  s c h v a l u j e  

zveřejnění záměru  vložit do majetku obchodní společnosti CHOMUTOVSKÁ BYTOVÁ a.s. nemovitost dle důvodové zprávy, a to včetně pozemku pod uvedenou nemovitostí.

 

 

Usnesení RaMěst č. 302/08 z 22. 7. 2008

Převod bytů v domech SVJ do běžného majetku CHOMUTOVSKÉ BYTOVÉ a.s.

 

Rada města Chomutova 

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

postup převodu bytových jednotek v domech SVJ dle předložené varianty 3) a

u k l á d á

Janě Vaňhové, náměstkyni primátora

--------------------------------------------

zajistit rozeslání informativního dopisu dotčeným nájemcům bytů

 

 

Usnesení RaMěst č. 303/08 z 22. 7. 2008

Přidělení bytu

 

Rada města Chomutova 

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu a

s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 7 na adrese Chomutov, Za Zborovskou 3611 o vel. 1+2 za podmínek, uvedených v důvodové zprávě, manželům Vladimíru a Michaele Dlouhých.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                    Ing. Jan Řehák

   primátorka města                                                                        náměstek primátorky