USNESENÍ

 

z mimořádné Rady města Chomutova, která se konala dne 6.3.2009 od 10.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova.

 

 

Usnesení RaMěst č. 093/09 z 6. 3. 2009

Čestné prohlášení k žádosti o dotaci – zateplení objektu Domov pro seniory

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předloženou zprávu,

b e r e   j i   n a   v ě d o m í   a 

p o v ě ř u j e

primátorku, Ing. Mgr. Ivanu Řápkovou

-------------------------------------------------

podpisem čestného prohlášení o provozování soc. služeb, které je součástí žádosti o dotaci na investiční akci Zateplení objektu Domov pro seniory, Písečná 5062, Chomutov a

d o p o r u r u č u j e   ZM

vtít  na vědomí tuto zprávu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                Ing. Jan Řehák

        primátorka města                                                       náměstek primátorky