USNESENÍ

 

z mimořádné Rady města Chomutova, která se konala dne 2. 2. 2009 od 18.00 hodin v zasedací místnosti na radnici, nám. 1. máje v Chomutově

 

 

Usnesení RaMěst č. 048/09 z 2. 2. 2009

Veřejná zakázka – PR pro IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a    s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách k veřejné zakázce PR pro IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí a

u k l á d á

společnosti ROPRO a.s.

-------------------------------

zajistit administraci a organizaci veřejné zakázky s názvem „PR pro IPRM Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“ a to včetně uveřejňování informací o veřejné zakázce v Informačním systému o veřejných zakázkách – uveřejňovací subsystém (ISVZUS).

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 049/09 z 2. 2. 2009

Podpora výstavy „Zaniklý svět“

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a   a   s c h v a l u j e

podporu výstavy dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                        Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                            náměstek primátorky