USNESENÍ

 

z mimořádné Rady města Chomutova, která se konala dne 18. 11. 2008 od 11.00 hodin v zasedací místnosti na Magistrátu města Chomutova.

 

 

 

 

Usnesení RaMěst č. 458/08 z 18. 11. 2008

Použití znaku města

 

Rada města Chomutova

p r o j e d n a l a

předložený materiál a

s o u h l a s í

s bezúplatným použitím znaku města Chomutova pro OS Babybox pro odložené děti – Statim v rozsahu dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Mgr. Ivana Řápková                                                                    Ing. Jan Řehák

    primátorka města                                                                      náměstek primátorky