Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 5.9. 2001
 
 
Usnesení RaMěst č.417/01   z 5.9. 2001
Manager kulturních zařízení
---------------------------
Rada města Chomutova
v y b r a l a
ing. Rudolfa Kozáka do funkce managera "Správy kulturních  zařízení" a
u k l á d á
p. Tůmovi, místostarostovi
--------------------------
dopracovat koncepci právní formy společnosti "Správy kulturních  zařízení" ve spolupráci s vybraným managerem.