Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 6.12. 2001
 
 
Usnesení RaMěst č.593/01  z 6.12. 2001
Problematika výběrového řízení "Obchodní veřejná soutěž o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy na nájem, provoz a údržbu tepelného hospodářství města Chomutov"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rada města Chomutova
b e r e  n a  v ě d o m í
informaci MUDr. Jiřího Bintera k problematice obchodní veřejné soutěže. 
 
Usnesení RaMěst č.594/01  z 6.12. 2001
Zřízení organizačních složek města
----------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
návrh na zřízení organizačních složek a zřizovacích listin organizačních složek Kulturní a společenské středisko Chomutov a Městská správa kin Chomutov,
o d v o l á v á
ke dni 31. 12. 2001 Mgr. Janu Šusterovou z funkce ředitelky příspěvkové organizace Kulturní a společenské středisko Chomutov a Vladimíra Sixtu z funkce ředitele příspěvkové organizace Městská správa kin Chomutov a
d o p o r u č u j e  ZM
zřídit organizační složky Kulturní a společenské středisko Chomutov a Městská správa kin Chomutov a schválit jejich zřizovací listiny dle návrhu.