Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 9.7. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.354/97   z 9.7. 1997
Odvolání p. Jolany Rösslerové
-----------------------------
Městská rada v Chomutově
r e v o k u j e
svoje usnesení č. 334/97 ze dne 7. 7. 1997 a
s c h v a l u j e
přidělení přístřeší p. Jolaně Rösslerové.


 
 
Usnesení RaMěst č.355/97   z 9.7. 1997
Rekonstrukce bytového domu čp. 4673 na Zadních Vinohradech v CV
---------------------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
s c h v a l u j e
dodavatele na rekonstrukci bytového domu čp. 4673 na Zadních Vinohradech, Chomutov dle výsledku výběrového řízení.