Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 18.3. 1998
 
 
Usnesení RaMěst č.Sp01/98 z 18.3. 1998
Kontrola plnění usnesení
------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y  i n f o r m o v á n y
o tom, jak byly zajištěny závěry z posledního jednání Městských rad CV - JI a tyto
b e r o u  n a  v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.Sp02/98 z 18.3. 1998
Problematika dotací společného Dopravního podniku CV - JI
---------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
předloženou zprávu a
ž á d a j í
představenstvo o projednání činnosti nákladní dopravy na valné hromadě společnosti.


 
 
Usnesení RaMěst č.Sp03/98 z 18.3. 1998
Návrh ceníku jízdného v Chomutově a Jirkově
-------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
předložený návrh úpravy tarifů MHD a
s c h v a l u j í
od doby platnosti letních jízdních řádů tyto ceny:
- výši jízdného MHD 6,- Kč
- noční linka 12,- Kč
- zavazadlo 6,- Kč
- pes 10,- Kč
- dětské jízdné - 3,- Kč
časové jízdenky: žákovská měsíční 110,- Kč
studentská měsíční 110,- Kč
občanská měsíční 270,- Kč
občanská měsíční od 60 do 70 let 150,- Kč
občanská roční nad 70 let 100,- Kč
roční pro držitele zlaté Janského plakety 50,- Kč
bezplatná přeprava:
- děti do věku 6 let v doprovodu osoby starší 10 let
- držitelé průkazek ZTP a ZTP-P včetně průvodce
- členové spolku Konfederace politických vězňů a Bojovníků za svobodu
(s průkazem a platnou známkou)
- kočárek s dítětem (přeprava je možná pouze se souhlasem řidiče) 
 
Usnesení RaMěst č.Sp04/98 z 18.3. 1998
Celoplošná deratizace
---------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
zprávu o zajištění celoplošné deratizace na území měst Chomutova a Jirkova,
s o u h l a s í
- se zahájením této akce v 11/98 s tím, že Město CV uvolní příslušnou částku na začátku roku 1999
- s tím, že výběrové řízení zajistí OŽP Jirkov
- s tím, že Město CV zajistí 3 členy do výběrové komise
a dále
u k l á d a j í
příslušným odborům
------------------
zpracovat zadání a vypsat výběrové řízení v termínu do 31. 5. 1998.


 
 
Usnesení RaMěst č.Sp05/98 z 18.3. 1998
MÚSS - domov důchodců Mládežnická ul., Jirkov
---------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b e r o u  n a  v ě d o m í
informace o hospodaření v Domově důchodců Mládežnická, Jirkov za rok 1997.


 
 
Usnesení RaMěst č.Sp06/98 z 18.3. 1998
Plán strategického rozvoje
--------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
b y l y  i n f o r m o v á n y
o rozpracovaném plánu strategického rozvoje a přednesenou informaci
b e r o u  n a  v ě d o m í.


 
 
Usnesení RaMěst č.Sp07/98 z 18.3. 1998
Příprava společného zasedání MZ CV - JI
---------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
s o u h l a s í
svolat společné zasedání obou Městských zastupitelstev Chomutova a Jirkova na 22. 4. 1998 od 13,00 hodin na MěÚ v Chomutově.
Obě MR se sejdou na pracovním zasedání 15. 4. 1998 v 15,00 hodin na MěÚ Chomutov.