Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 18.6. 1997
 
 
Usnesení RaMěst č.Sp07/97  z 18.6. 1997
Problematika vyšších územně správních celků
-------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
u k l á d a j í
starostům obou měst
-------------------
při všech jednáních o vytvoření VÚSC:
- prosazovat zájmy obcí okresu Chomutov
- prosazovat celistvost území okresu Chomutov (nepřipustit průběh hranice krajů územím okresu Chomutov)

 
 
Usnesení RaMěst č.Sp08/97  z 18.6. 1997
Systém dotací MHD DPCHJ a.s.
----------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
o d k l á d a j í
projednání bodu "Systém dotací MHD DPCHJ a.s." na své příští společné zasedání.

 
 
Usnesení RaMěst č.Sp09/97  z 18.6. 1997
Žádost Svazu PTP o bezplatné jízdné v MHD CV - JI
-------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y
předloženou zprávu o opakované žádosti Okresního klubu PTP Vojenských táborů nucených prací Chomutov a
n e s c h v a l u j í
přiznání bezplatného jízdného členům OK PTP VTNP Chomutov v rámci sítě MHD Chomutov, Jirkov.

 
 
Usnesení RaMěst č.Sp10/97  z 18.6. 1997
Žádost o slevu na jízdném v MHD CV - JI pro důchodce
----------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
p r o j e d n a l y   a   n e s c h v a l u j í
předloženou žádost strany Důchodců za životní jistoty o slevu na jízdném v MHD CV - JI.

 
 
Usnesení RaMěst č.Sp11/97  z 18.6. 1997
Zástupci měst do výběrové komise na ředitele NsP Chomutov
---------------------------------------------------------
Městské rady Chomutova a Jirkova
ž á d a j í
přednostu OkÚ, aby respektoval jejich rozhodnutí a do výběrové komise na ředitele NsP Chomutov zařadil zástupce za obě města, a to za město Jirkov ing. Filipa Škapu a za město Chomutov ing. Bohumila Bociana.