Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 21.7. 1999
 
 
Usnesení RaMěst č.381/99   z 21.7. 1999
Problematika pronájmu krytu CO - C4 na Zahradní, CV
---------------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o j e d n a l a
informace zástupce starosty p. Ladislava Tůmy o využívání krytu CO - C4 na Zahradní v Chomutově k jiným účelům, než bylo uvedeno v projektu a
o d s t u p u j e
pro neplnění předloženého projektu a smlouvy s okamžitou platností od pronájmu CO krytu C4 se sdružením "Druhá šance", zastoupeným p. Bukovským
a dále
ž á d á
p. Šipoše, romského poradce
---------------------------
aby do termínu 1 měsíce projednal s vedením města Chomutova pokračování projektu.