Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 25.6. 2003
 
 
Usnesení RaMěst č.340/03   z 25.6. 2003
Výběrové řízení na pronájem honitby "Strážky"
---------------------------------------------
Rada města Chomutova
p r o j e d n a l a
předložený návrh výběrového řízení a
u k l á d á
řediteli Městských lesů
-----------------------
- zabezpečit realizaci dle předloženého návrhu
- jmenovat výběrovou komisi
- předložit výsledek výběrového řízení do jednání Rady města  Chomutova dne 14. 7. 2003.