Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 25.10. 1995
 
 
Usnesení RaMěst č.653/95   z 25.10. 1995
Plnění usn. č. 558/95 (firma DU-PONT CONOCO)
--------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p r o d l u ž u j e
na základě žádosti firmy DU-PONT CONOCO zdůvodněné prokazatelnými problémy s vydáním územního rozhodnutí termín stanovený v bodě č. 1) usnesení MR č. 558/95 ze dne 20. 9. 1995 do 31. 12. 1995.