Usnesení ze zasedání Rady města Chomutova, které se konalo dne 27.3. 2000
 
 
Usnesení RaMěst č.140/00   z 27.3. 2000
Výběrové řízení na funkci tajemníka úřadu.
------------------------------------------
Městská rada v Chomutově
p ř e r u š u j e
na základě doporučení výběrové komise výběrové řízení na  tajemníka MěÚ do doby zpracování psychodiagnostického vyšetření  uchazečů, kteří se v 1. kole výběrového řízení umístili na 1. až  4. místě.