OBECNĚ  ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Statutárního MĚSTA CHOMUTOVA

č.  5/2008,

kterou se nově stanoví školské obvody základních škol zřízených Statutárním městem Chomutov

 

Zastupitelstvo města Chomutova na svém zasedání dne 15.12.2008 vydává podle  ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s ustanoveními  § 10 písm. d) a  § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“).

 

Článek 1

Základní ustanovení

1.       Cílem této vyhlášky je zajištění podmínek pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na katastrálním území města Chomutov.

2.       Touto vyhláškou se stanoví školské obvody všech spádových základních škol zřízených Statutárním městem Chomutov.

3.       Tato vyhláška se nevztahuje na školy, které uskutečňují vzdělávání výhradně podle vzdělávacího programu pro žáky se zdravotním postižením, a školy zřizované jinými zřizovateli.

 

Článek 2

Školské obvody  základní školy

1.       Školské obvody základních škol zřízených Statutárním městem Chomutov se stanovují takto:

 

Obvod č. 1       Základní škola Chomutov, Zahradní 5265

Borová, Jasmínová, Kamenný vrch, Růžová, Skalková, Šípková, Výletní,  Zahradní.

 

Obvod č. 2       Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895

Alfonse Muchy, Arbesova, Boženy Němcové, Čelakovského, Dostojevského, Grégrova, Hálkova, Heydukova, Husovo náměstí, Karla Buriana,  Klostermannova, Kosmonautů, Kpt. Jaroše, Krátká,  Krokova, Křivá, Libušina, Mánesova, Maroldova, Mostecká, náměstí 1. máje, Na Příkopech, Nerudova, Okrajová, Partyzánská, Patočkova, Politických vězňů, Přemyslova, Přísečnická, Puškinova, Raisova, Revoluční, Riegrova, Selská, Scheinerova, Sklepní, Sluneční, SNP, Stromovka, Tomáše ze Štítného, Tovární, Tyršova, Ulička, Vinohradská, Vítězslava Nezvala, Zadní Vinohrady, Želivského.

 

Obvod č. 3       Základní škola Chomutov, Kadaňská 2334

Adámkova, Alešova, Čermákova, Černovická, Dvořákova, Elišky Krásnohorské, Fibichova, Fügnerova, Hraničářská, Kadaňská, Karla Čapka, Karlovarská, K Lesíku, Klicperova, Kmochova, Komenského, Kosmova, Krušnohorská, Kukaňova, Luční, Matěje Kopeckého, Nádražní, Na Průhoně, Osadní, Osvobození, Palachova, Pod Černým vrchem, Podhorská, Polní,  Potoční, Resslova, Samota, Sokolská, Št. kpt. Kouby, Trocnovská, U Filipových rybníků, U Hačky, 5. května, Úzká, V Alejích, Višňová, Železniční.

                         

Obvod č. 4       Základní škola Chomutov, Písečná 5144

                        Jirkovská, Kamenná, Písečná, Pod Břízami, Školní pěšina.

 

Obvod č. 5       Základní škola Chomutov, Hornická 4387

Bachmačská, Bezručova - část od křižovatky s ulicí Zborovská po křižovatku s ulicí Kostnická, Blatenská - část od křižovatky s ulicí Zborovská po křižovatku s ulicí Husova, Buchenwaldská, Cihlářská, Erbenova, Gutenbergova, Havlíčkova - část od křižovatky s ulicí Husova po křižovatku s ulicí Kostnická,  Hornická - část od křižovatky s ulicí Šafaříkova po křižovatku s ulicí Kostnická, Husova, Jeseniova, Jezerní,  Jiráskova - část od křižovatky s ulicí Šafaříkova po křižovatku s ulicí Kostnická,  Jungmannova,  Kollárova, Koperníkova, Kostnická,  Lidická, Londýnská, Macharova, Marie Pujmanové, Moravská, Mozartova, Rooseveltova, Schubertova, Šafaříkova, Škroupova, Štéfánikovo náměstí, Tolstého, Václavská - část od křižovatky s ulicí Husova po křižovatku s ulicí Kostnická, Vaníčkova, Vilová, Vrchlického, Za Zborovskou, Zborovská.

 

Obvod č. 6       Základní škola Chomutov, Školní 1480

Beethovenova, Bělohorská, Ctiborova, Čechova, Daliborova, Dolní, Dr. Janského, Dukelská, Edisonova, Farského, Haškova, Holečkova, Husitská, Chelčického, Jakoubka ze Stříbra, Jugoslávská, Karolíny Světlé, Kochova, Křižíkova, Legionářská, Maxima Gorkého, Meisnerova, Mjr. Šulce, Na Bělidle, náměstí Dr. Beneše, Na Moráni, náměstí T.G.Masaryka, Palackého, Pionýrů, Poděbradova, Pražská, Příční, Puchmayerova, Purkyňova, Prokopova, Rokycanova, Ruská, Sladkovského, Smetanova, Spořická, Školní, Šmilovského, Táboritská, U Městských mlýnů, U Plynárny, U Větrného mlýna, Vikové-Kunětické, Vodní, Vodních staveb, V Přírodě, Vršovců, Wolkerova, Zdeňka Štěpánka, Žižkovo náměstí, Žerotínova, 28. října.

                       

Obvod č. 7       Základní škola Chomutov, Akademika Heyrovského 4539

Akademika Heyrovského, Barákova, Bezručova - část od křižovatky s ulicí Kostnická do Bezručova údolí, Blanická, Blatenská - část od křižovatky s ulicí Husova po křižovatku s ulicí Pod Lesem, Děvínská, Dobrovského,  Gerstnerova, Havlíčkova - část od křižovatky s ulicí Kostnická po křižovatku s ulicí Lužická, Hornická - část od křižovatky s ulicí Kostnická po křižovatku s ulicí Akademika Heyrovského, Jabloňová, Jiráskova - část od křižovatky s ulicí Kostnická po křižovatku s ulicí Lužická, Kostelní, Kostnická -  část od křižovatky s ulicí Jiráskova po křižovatku s ulicí Václavská, Kozinova, Lipanská, Lipská, Lužická, Mýtná, Na Lucině, Na Spravedlnosti, Na Vyhlídce,       

Pod Lesem, Pod Strání, Roháčova, Sadová, Seifertova, Sládkova, Slezská, Sukova, Svahová, Šrobárova, Třebízského, Tylova, U Třešňovky, Václavská - část od křižovatky s ulicí Kostnická po křižovatku s ulicí Lužická, V Zahradách, Ve Stráni, Wintrova, Zdravotnická, Zengerova.

 

Obvod č. 8       Základní škola Chomutov, Březenecká 4679

Březenecká, Dřínovská, Holešická, Hutnická, Jarní, Kundratická, Kyjická, Letní, Pod Strážištěm, Stavbařská, Šichtův důl, 17. listopadu.

 

2.       Do  naplnění kapacity škol zřízených Statutárním městem Chomutov bude umožněno plnit školní docházku  i žákům, kteří nemají  místo trvalého bydliště v Chomutově.

 

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1.       Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Chomutov, která byla Zastupitelstvem města Chomutova vydána s účinností od 12. 7. 2005 usnesením č. 073/05 ze dne 6. 6. 2005.

 

2.       Tato obecně závazná vyhláška byla vydána na základě usnesení Zastupitelstva města Chomutova č. 228/08 ze dne 15. 12. 2008 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

 

Ing. Jan  Ř e h á k, 1. náměstek primátora                                                                                            

Marie  Š t á f  k o v á , náměstkyně primátorky                                           

 

Vyhlášeno1) dne: 18.12.2008 

Sejmuto dne:   2. 1. 2009                                             

Nabytí účinnosti dne: 2.1.2009

 1) § 12 odst. 1 zákona o obcích - za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a) ........................