STATUTÁRNÍ    MĚSTO   CHOMUTOV

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

 

kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 13/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému

 

 

Zastupitelstvo města Chomutov se na svém zasedání dne 23. 1. 2012 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

Čl. 1

Zrušovací ustanovení

 

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 13/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému, ze dne 19. 12. 2011.

 

Čl. 2

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem vyhlášení.[1])

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….

……………………………….

Ing. Jan Řehák

náměstek primátora

Mgr. Jan Mareš

primátor

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:[2])       .....24.1............... 2012

Sejmuto z úřední desky dne:             .......9.2............... 2012

 [1]) zrušení místního poplatku zákonem č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho

   inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů od 1. 1. 2012

[2]) § 12 odst. 1 zákona o obcích – za Magistrát města Chomutova vyhlášení provedl(a): ………………………………………