První setkání představitelů obcí (5. 6. 2014)

Pozvánka (PDF 88,8 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Prezentace (PPSX 8,8 MB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Jednací řád (PDF 607 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Prezenční listina (PDF 256 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Zápis (PDF 1,6 MB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Zpráva o postupu realizace projektu MOS (PDF 1,7 MB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Výsledky dotazníkového šetření - 1. část (PDF 1008 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Výsledky dotazníkového šetření - 2. část (PDF 1 MB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Hlasování o volbě volitelného tématu (PDF 546 kB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová
Analýza DSO v ORP Chomutov (PDF 1,6 MB), Vložil(a): Mgr. Jana Hronová