Tisková zpráva ze zasedání zastupitelstva města ze dne 15. 9. 2014

Šroťáci mají smůlu, zastupitelé schválili novou vyhlášku o odpadech

Zastupitelé schválili novou vyhlášku o odpadech, která do systému jejich třídění zařadila kovy i papír. „Než vláda připraví nové zákony, vyhláškou města chceme pomoci řešit problémy s krádežemi kovů a papírů. Šroťáci totiž každoročně způsobí tisícové škody na majetku města i samotných občanů,“ řekl primátor města Jan Mareš. Zařazení kovů a papíru do systému tříděného odpadu znamená, že jej budou moci občané bezplatně odevzdávat do sběrného dvora nebo do příslušných kontejnerů. Do výkupu by pak mohli tyto komodity prodávat jen lidé, kteří prokáží původ věcí.

 

Poplatek za odpady bude příští rok pro občany poloviční

Jako každoročně projednávali a schvalovali zastupitelé i novou cenu poplatku za odpady. Ta vychází ze skutečných nákladů předcházejícího roku a podle zprávy technických služeb je 590 korun na osobu a rok. Na snížení se projevilo méně poškozených kontejnerů nebo méně černých skládek. „Díky dobrému hospodaření města můžeme za každého občana zaplatit 340 korun jako letos a lidé tak budou v roce 2015 platit pouze 250 korun za osobu a rok,“ sdělil primátor města Jan Mareš. Od poplatku budou osvobozeni vysokoškoláci, kteří studují více než 70 kilometrů od Chomutova. Nově bude poplatek za odpady splatný v jedné částce do 30. června.

Pro letošní rok je poplatek ve výši 456 korun na osobu a rok možné zaplatit ve dvou částkách do konce každého pololetí. Město letos také každému občanovi přispívá částkou 338 korun, náklady jsou tedy celkem ve výši 784 korun na osobu za rok.

 

Chomutov zakázal veškerý bednový hazard na území města

Nová vyhláška schválená zastupitelstvem města přitvrdila v regulaci hazardu. Od ledna zakazuje veškerý bednový hazard na území celého města. „Není zapotřebí regulovat takzvané živé hry jako je ruleta se zeleným plátnem a žetony nebo organizované karetní hry. Tato vyhláška však zakazuje bednový hazard, protože jejich provoz s sebou přímo nese patologické jevy, narušování veřejného pořádku, zneužívání sociálních dávek a drobnou kriminalitu, uvedl primátor Jan Mareš. Vyhláškou bude na území celého města zakázáno provozovat výherní hrací přístroje, interaktivní videoloterijní terminály, elektromagnetické rulety, vícemístná herní zařízení, kvízomaty a obdobná zařízení, která jsou provozována pomocí elektronicky nebo elektronickomechanicky řízených výherních systémů.

Ministerstvo financí již začalo odebírat vydané licence na provozování výherních automatů na území města, nyní může zahájit řízení i na dvě místa, která měla výjimku. Provozovatelé však využívají možnosti odvolání, ale v těchto dnech již byla některá povolení pravomocně zrušena. V některých hernách již klesá počet terminálů, dokonce již došlo k uzavření herny. V současné době stejně není ve městě žádné zařízení, které by nabízelo živou hru. Dvě stávající provozovny s názvem Casino jsou pouze herny s technickými zařízeními, proti kterým město dlouhodobě bojuje.