MF DNES - poplatky za psy

MF DNES, M. Strnadová, 20.10.2015: 

Dotazy: 

Připravujeme celostátní téma týkající se majitelů psů. Potřebovala bych zjistit následující informace: 

Poplatek za psa:

  1. Jaký je poplatek za jedno psa? Kolik si obyvatel města připlatí, když má psů víc?
  2. Dává město někomu slevy z poplatku (například seniorům)?
  3. Od kterého roku se platí poplatek v této výši?
  4. Kolik se za psa platilo dříve?

Odpovědi: 

1. Základní sazba (bytový dům nad 2 bytové jednotky): 1500 Kč, pes chovaný u rodinného domu nebo na zahradě – roční sazba 500 Kč. Druhý a další pes, bytový a rodinný dům: 2.250 Kč a 300 Kč pro důchodce

2. Snížená sazba (důchodce – za zákona starobní, invalidní, vdovecký a vdovský, v případě, že důchod je jeho jediným zdrojem příjmů + sirotčí důchodce, bez dalšího omezení): 200 Kč.

Osvobození:

a) držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis (např. myslivci)

b) držitel speciálně vycvičeného záchranářského a lavinového psa, pokud má příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád kynologů České republiky.

c) pes převzatý z útulku města Chomutov (osvobození platí pro jednoho psa na jednoho majitele)

Seniorům je účtována snížená sazba ze zákona 200 Kč.

Chomutov má poplatek stanoven pro všechny základní sazbou 1500 Kč. Chovatelům, kteří drží psa u rodinného domu či na zahrádce je poskytována sleva 1000 Kč ze základní sazby, proto platí 500 Kč, jak je uvedeno v bodě 1.

3. Od 1.1.2014.

4.1000 Kč (BD) / 500 Kč (RD, zahrada) / 200 Kč důchodce