Navrhněte logo pro ústecko-chomutovský dotační nástroj ITI

Město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou, jednokolovou, neanonymní soutěž na vytvoření loga (logotypu) ITI Ústecko-chomutovské aglomerace.

Hledají se tvůrci nového loga pro ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Zjednodušeně řečeno je ITI nástrojem pro čerpání peněz z Evropské unie. 

Město Ústí nad Labem vyhlašuje veřejnou, jednokolovou, neanonymní soutěž na vytvoření loga (logotypu) ITI 

Účastníci soutěže se při vytváření loga a logotypu mohou inspirovat počtem statutárních měst (Děčín, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem) nebo čtyřmi prioritními oblastmi, kterými jsou:
+ dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu,
+ krajina a životní prostředí,...
+ konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích, znalostech a inovacích,
+ sociální soudržnost.


Soutěž je otevřena široké odborné i laické veřejnosti. Soutěžní dílo a vyplněnou a podepsanou písemnou přihlášku je třeba odevzdat nejpozději 30. 9. 2016 do 13 hodin do podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem, a to v uzavřené obálce označené nápisem „Neotvírat – veřejná soutěž LOGO ITI ÚChA“.

Více informací o ITI je možné najít na tomto odkazu: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/o-meste/iti-ustecko-chomutovske-aglomerace/o-iti-ucha.html.

Podmínky soutěže a přihlášky níže ke stažení.