Restaurace v areálu hřiště na Domovině je k pronájmu

Vypisujeme výběrové řízení na pronájem restaurace v areálu Domovinka.

Město Chomutov zveřejňuje záměr veřejného výběrového řízení na pronájem pozemek p.č. 1911/74, jehož součástí je stavba čp. 5922  (restaurace POHODA v areálu DOMOVINKA) katastrální území Chomutov II. Jedná se o budovu nacházející se ve sportovním areálu DOMOVINKA rozdělenou na část provozní, sociální zařízení a část společenskou (šatny pro návštěvníky, denní místnost zaměstnanců, šatna, hygienické zázemí personálu). Prostor je funkční, možný k okamžitému užívání. Žadatel svým nákladem pořizuje vnitřní zařízení kuchyně a vybavení stoly, židlemi apod.

Ve lhůtě do 9. 12. 2016 je možné k tomuto záměru podat na Magistrátu města Chomutova, odbor majetku města, nabídky (viz podmínky účasti - níže v PDF nebo na http://edeska.chomutov-mesto.cz/eDeska/), nebo se k uvedenému záměru vyjádřit. Dotazy k záměru sdělí pracovník oddělení Kateřina Šárová, tel. 474 637 485, Chomutov, Chelčického 99, (objekt staré radnice na náměstí).“