Známé i neznámé olympioniky okresu mapuje nová kniha

Z Chomutovska to dotáhli až pod olympijské kruhy. Jejich příběhy mapuje nová publikace, kterou vydalo město Chomutov ve spolupráci s Oblastním muzeem v Chomutově. Křest bude již tuto sobotu 10. 12. 2016.

Kniha s názvem Olympionici Chomutovska představuje sportovce, kteří se narodili, žili nebo působili na Chomutovsku a současně se aktivně zúčastnili největšího sportovního svátku. „Věřím, že tyto příběhy budou inspirovat naše mladé sportovce k dalším úspěchům a že si o nich přečteme v dalším vydání knížky,“ říká primátor Chomutova Daniel Černý. 

Zajímavé jsou okolnosti jejího vzniku. „Inspirátorem je pan Miroslav Nuc, který přes filatelii zmapoval většinu olympioniků se vztahem k Chomutovsku. Jeho informace a výstřižky z novin posloužily jako základ výstavy, kterou jsem jako tehdejší zaměstnankyně muzea připravila v létě 2012 a která vzbudila velký ohlas veřejnosti. Tento zájem ze strany Chomutovanů mě podnítil k myšlence získané materiály vydat také knižně. To jsem ovšem netušila, jak dlouhé a náročné pátrání mě ještě čeká. Nicméně věřím, že úsilí, které bylo vynaloženo a dovedlo nás až k vydání této knihy, potěší nejen samotné aktéry, jejich nejbližší a přátele, ale také ostatní obyvatele města, ať jsou sportovními fanoušky či nikoliv.“ vysvětluje autorka záměru a spoluautorka knihy Markéta Prontekerová.

Olympioniků je v knize třicet šest. Nejstarším byl Viktor Legat, otec současného nestora kanoistického oddílu Viktora Legata, nejmladším je všem dobře známá Simona Baumrtová, která v těchto dnech závodí na mistrovství světa. „Kniha mapuje jejich životní a sportovní osudy a důraz klade na jejich olympijské výkony a zážitky. Medailonky jsou doplněny velkým množstvím fotografií. Větší část je dosud nepublikovaná, protože v mnoha případech nám je poskytli sami sportovci nebo jejich rodiny,“ říká Stanislav Král, spoluautor knihy.

Křest knihy Olympionici Chomutovska je naplánován na tuto sobotu 10. prosince od 15 hodin na historické radnici a právě zde bude mít veřejnost první možnost si ji koupit. A také nechat podepsat, protože kromě autorů knihy budou přítomni i někteří olympionici. Kniha se poté bude prodávat v turistickém infocentru, v DDD knihkupectví a v Oblastním muzeu v Chomutově.