Čelakovského už je otevřená i s novou křižovatkou

Čelakovského ulice je otevřená. Vodaři dokončili výměnu kanalizace, město udělalo novou křižovatku. Vše se stihlo v termínu.

Více přechodů pro chodce, nové osvětlení, opravené chodníky a povrch silnice, to jsou výsledky několika týdenní rekonstrukce frekventované ulice v Chomutově. Nejviditelnější je proměna křižovatky u hotelu Sudety (dříve Bobr). Zmizely nevzhledné betonové květináče bez květin, místo nich je tam nový ostrůvek s přechodem pro chodce. Silnice se zúžila, díky tomu se o něco rozšířil městský park.

Stavební práce probíhaly ve spolupráci se Severočeskou vodárenskou společností, která v místě měnila prastarou kanalizaci. Nakonec vodaři práce protáhli skoro celou ulicí ve směru k Mostecké ulici. Město Chomutov kvůli tomu přichystalo další investici, kdy položí novou silnici právě v úseku od hotelu Sudety ke křižovatce s Mosteckou ulicí. Kromě silnice se udělají nové chodníky, osvětlení a další práce.