Svazek pořádal pro obce školení na míru

Zástupci obcí z bývalého okresu Chomutov se z přednášek dověděli, jak lépe na obecní účetnictví, nebo jak naložit s právem na informace a ochranou osobních údajů.

Témata si vybraly samy obce. „O školení šitá na míru byl velký zájem. Účastníci měli možnost řešit konkrétní problémy, lektoři získali v předstihu informace o aktuálních otázkách, které obce řeší a potřebují v nich odbornou radu a pomoc,“ popsala Lenka Kynčilová, manažerka Dobrovolného svaku obcí Chomutovsko.

Školení vedli lektoři ze společnosti ACHA Obec účtuje a doktorka práv Veronika Gabrišová z kanceláře Veřejného ochránce práv.  Náklady byly hrazeny částečně z dotace získané z Fondu Ústeckého kraje. Na letošní rok jsou připravena další školení, například na témata z oblasti veřejných zakázek, majetku obcí a tak dále.

Svazek obcí Chomutovsko vznikl v dubnu loňského roku z potřeby obcí prosazovat společné zájmy a za účelem spolupráce ve vybraných oblastech.

Svazek obcí Chomutovsko má v plánu činnosti:

  • Organizace společných setkávání

Starostové obcí se již od května 2015 pravidelně společně setkávají vždy v jiné obci, vyměňují si zkušenosti, vzájemně se inspirují příklady dobré praxe, případně se radí o delegování zástupců na zasedání významných institucí a organizací.

  • Organizace pracovních skupin

K přípravě a realizaci společných projektů je možné zorganizovat pracovní skupiny, které se již v průběhu projektu Podpora meziobecní spolupráce velmi osvědčily. Účast starostů a odborníků v pracovních skupinách vedla k zjištění společných požadavků a potřeb obcí a koordinace projektových záměrů ve vybraných oblastech: školství, sociální oblast, odpadové hospodářství, cestovní ruch a doprava.

  • Příprava a realizace společných projektů

Cílem starostů členských obcí svazku je připravit a řídit projekty, které povedou k rozvoji celého území, zároveň svazek obcí umožní poskytnout odbornou pomoc menším obcím.

Dobrovolný svazek obcí Chomutovsko je zapojen do projektu Svazu měst a obcí ČR „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, ve kterém je Chomutovsko smluvním partnerem. Nový projekt je zaměřen na vytvoření a provoz Center společných služeb v rámci dobrovolných svazků obcí po celé České republice. Cílem projektu je zvýšit profesionalitu veřejné správy pro členské obce, umožnit lepší informovanost občanů o poskytovaných službách, umožnit dostupnost a kvalitu služeb, rozvoj mikroregionu a naplnění strategie rozvoje regionu.