Chomutováci zaplatí za odpad stejně jako loni

Každého z obyvatel města budou stát odpady jenom 250 korun za rok. Rozdíl doplatí město.

Chomutováci i v letošním roce zaplatí za odpad pouze 250 korun za rok. Částka je stejná jako minulý rok. Skutečný náklad na osobu vychází na 619 korun, rozdíl město dotuje z městské kasy, a to především z příjmu daně z nemovitosti. V roce 2016 takto zaplatilo 17,6 milionu korun.

Poplatek za komunální odpad musíte zaplatit do 30. 6. 2017. Můžete tak učinit hotově na pokladně magistrátu, kartou na na informačním servisu magistrátu, převodem na účet města nebo složenkou, případně přes SIPO. 

U převodů musíte zadat variabilní symbol, aby bylo možné vaši platbu rozpoznat. Můžete si ho zjistit podle rodného čísla na tomto odkazu http://www.chomutov-mesto.cz/cz/formulare-a-zadosti-mistni-poplatek-za-komunalni-odpady, pozor každý z členů rodiny má jiný variabilní symbol.