Děti se na základní školy budou zapisovat v dubnu, do školek v květnu

Zápisy dětí na základní školy pro školní rok 2017/2018 nebudou tradičně v lednu, ale podle nového zákona v dubnu. Školka je nově povinná pro pětileté děti.

Zápisy dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018

Na všech školách zřizovaných statutárním městem Chomutov se budou zápisy konat ve středu 5. 4. 2017 a ve čtvrtek 6. 4. 2017, vždy od 14:00 do 17:00 hodin.

Zápisy dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Chomutov se budou konat ve dnech 2. až 5. května 2017 (s účinností od 1. 1. 2017 je dle § 34 odst. 1 školského zákona od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné).