Vyšel historický sborník Comotovia 2015

V těchto dnech vyšel historický sborník COMOTOVIA 2015. Obsahuje písemné verze celkem třinácti referátů, které zazněly na stejnojmenné konferenci, uspořádané městem Chomutov a Státním okresním archivem Chomutov se sídlem v Kadani v listopadu předloňského roku

Konference i sborník se věnují kromě jiného 500. výročí sňatku Šebestiána z Weitmile s Annou Glacovou ze Starého Dvora. Tím byla spojena panství Chomutov a Červeného Hrádku, čímž poprvé došlo ke sjednocení správního území zhruba o velikosti dnešního okresu do jedněch rukou.

Konference Comotovia jsou pořádány od roku 2002, od roku 2005 vždy v dvouletých cyklech. V letech mezi konferenci je vydáván sborník, ve kterém jsou publikovány odborné texty.