Navrhněte osobnost na cenu Jiřího Popela

Do konce března mohou Chomutované navrhovat osobnosti na cenu Jiřího Popela z Lobkovic. Kandidátem se může stát ten, kdo šíří dobré jméno města za jeho hranicemi nebo svou činností ovlivňuje dění ve městě. Návrhy přijímáme do konce března.

Návrhy musí obsahovat odůvodnění, proč by daná osoba měla být oceněna. Je možné připojit další významné a podporující dokumenty, jako je třeba životopis, výčet činností či zásluh, publikační přehled nebo novinové články o činech či zásluhách. K návrhu musí být připojen i kontakt navrhovatele a v případě nežijící osobnosti i kontakt na její nejbližší příbuzné.

Do posledního března je možné návrhy zasílat na adresu Statutární město Chomutov, Odbor vnějších vztahů, Jan Rödling,  Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka by měla být označena slovy NOMINACE JPL. Osobnosti mohou nominovat občané, skupiny občanů i právnické osoby za přínos v různých oblastech jako je například kultura, sport, věda, vzdělávání, lékařství, architektura. Došlé nominace projedná komise a následně rada města.