Pozor na padající rampouchy a led ze střech

Upozorňujeme na riziko pádu tajícího ledu ze střech. Na místě je vyšší opatrnost na ulicích pod budovami. Majitelé objektů se musí postarat, aby led neohrožoval zdraví a majetek.

Zaznamenali jsme několik upozornění na nebezpečí padajících rampouchů, případně sněhu ze střech.

V této souvislosti upozorňujeme všechny občany a majitele objektů, že :

  • Za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob.
  • Sníh a led ze střech je třeba odstraňovat průběžně, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena.
  • Pokud shazujete sníh nebo rampouchy na rušnou komunikaci, je třeba dávat pozor, aby nedošlo ke zranění chodců nebo škodám na majetku.
  • Při oteplení se odtávající sníh může na střeše posunovat, ztěžklý sníh a tající části ledového příkrovu se mohou odlamovat a ohrozit tak i okolí budovy. Proto je důležité nejen odstraňovat sníh ze střech, ale i likvidovat nebezpečné převisy a rampouchy, které mohou svým pádem ohrozit kolemjdoucí nebo majetek – pokud to nejde, pak musí být rizikový prostor viditelně označen nebo ohrazen, a to po dobu nutnou k nápravě.
  • Upozorňujeme, že profesionální hasiči sníh ze střech neodklízejí, je odpovědností majitelů, aby si na tuto službu včas objednali soukromou firmu, nebo se obrátili na technické služby, popřípadě na představitele obce. Profesionální hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví popř. majetek občanů.
  • Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole a hrozí škody na životech, volejte hasiče na tísňovou linku.