Chomutovský deník - výkup majetku Kamencové jezero

Chomutovský deník, M. Šebestová, 28. 3. 2017: 

Dotazy: 

1. Radní doporučují zastupitelům vykoupení budov, staveb a movitých věcí v areálu Kamencového jezera od společnosti CV Relax za smluvní cenu převyšující 30 milionů korun. Co vše je v nich zahrnuto? Prosím o celý inventární seznam s hodnotami.

2. Dále doporučují výkup od Spolku pro sport a zdraví za smluvní cenu 2,1 milionu korun. Jaké stavby či movité věci jsou zahrnuty v této částce? Opět prosím o celý inventární seznam s cenami.

3. Je celková suma 32,1 milionu korun částkou, s níž město od začátku počítalo (tedy od jara/ léta loňského roku), nebo se o něco navýšila/ snížila?

4. Obáváte se, že další nároky vznese fa CV Relax/ pan Fojtík v souvislosti se zrušením padesátileté smlouvy? Že si bude nárokovat ušlý zisk?

5. Dotažení kauzy Kamencové jezero a narovnání majetkových vztahů jste zdědili po bývalém vedení města. Považujete ho za nepříjemný úkol, který musíte řešit po někom jiném a jež může přinést další dnes těžko předvídatelné problémy, anebo jste s tímto úkolem v souladu? Jednoduše bylo třeba stav napravit a proto tak činíte?

Odpovědi:

1. Přesné částky zatím nebudeme zveřejňovat, protože o všem ještě bude rozhodovat zastupitelstvo. Rádi bychom dodrželi to, aby se o částkách dozvěděli nejdříve zastupitelé, kteří budou rozhodovat.

Seznam převáděného majetku:

stavba občanského vybavení bez čp./če. na pozemku parc.č. 4689/8 - Bar Seník

jiná stavba bez čp./če. na pozemku parc.č. 1701/18 - WC u baru

jiná stavba bez čp./če. na pozemku parc.č. 1701/20 - Grill bar Dřevák

jiná stavba bez čp./če. na pozemku parc.č. 4689/19

jiná stavba bez čp./če. na pozemku parc.č. 4689/20 - veřejné WC

stavba občanského vybavení bez čp./če. na pozemku parc.č. 4689/21 - veřejné WC

jiná stavba bez čp./če. na pozemku parc.č. 4689/22 - veřejné WC

jiná stavba bez čp./če. na pozemku parc.č. 4689/23 - veřejné WC

stavba občanského vybavení bez čp./če. na pozemku parc.č. 4710/2 - sociální zařízení

stavba občanského vybavení bez čp./če. na pozemku parc.č. 4710/7 - prodejní stánky

Přístřešek u občerstvení čtyřstánek

Garáž vodních skůtrů

Půjčovna lodiček

Prodejní stánek PIRÁTI

Kanalizace (kanalizační šachty + výtlak)

Pracoviště zvukového technika

Přístřešek (vedle kotce)

Pódium

Zpevněné plochy živičné

Zpevněné plochy dlážděné

Plot

Vodovod DN 25, DN 32

Kanalizace DN 150, DN 250, šachty

Silové rozvody

Trampolína 10x16m

Plastové molo

Dřevěné lavice 46 ks - areál banda

Dřevěné masivní stoly včetně lavic - 5 ks

Závlahový systém na travnatých plochách

Travnaté plochy

Prodejní stánek - nedokončená stavba UDÍRNY

Ubytovací centrum BANDA - nedokončená stavba

  1. Viz odpověď jedna. Jde o budovu bez čp/če. na pozemku p.č. 4687/6 Marina a Vodní překážky (vodolyžařský vlek)
  2. Je to cena dána znaleckými posudky. Od počátku vyjednávání bylo jasné, že se město bude řídit znaleckými posudky, výsledkem je finální cena. Úplně na začátku se mluvilo dokonce o 80 milionech, pak o 40, pak o 34 milionech. Ty byly poníženy o dotaci z kraje, takže ve výsledku je navrhováno za odkup 32,6 milionu korun.
  3. „Společně s výkupem bude zastupitelstvo schvalovat dohodu o narovnání. Tato dohoda by městu měla zajistit, že společnost CV Relax žádné další nároky nevznese.“
  4. „Výkup majetku od CV Relax jsme řešili v bývalé koalici, dokončujeme ho v současné. Udělat se to musí, to bylo jasné od začátku. Nejdůležitější je zajistit fungování areálu. Když bude vše majetkově vypořádáno, můžeme udělat tlustou čáru a síly vložit do rozvoje Kamencového jezera.“