Právo - Zápisy do základních škol

Právo, K. Otcovský, 3. 4. 2017: 

Dotaz: 

Mohu Vás požádat o informace k zápisům do prvních tříd ve městě? Jestli je ve městě přetlak s přihlédnutím k spádovitosti, jak to vypadá s odklady.

Odpověď: 

Zápisy se v Chomutově budou konat ve středu 5. 4. 2017 a ve čtvrtek 6. 4. 2017, vždy od 14:00 do 17:00 hodin. Město má platnou vyhlášku, která určuje spádové obvody, ale zákonní zástupci (rodiče) mohou volit i dle svých podmínek, například dle místa zaměstnání, bydliště prarodičů apod. Dlouhodobě naplněné školy jsou  ZŠ v ulicích Březenecká a Kadaňská, jejichž vedení zpravidla zapisuje pouze děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu. Informace o letošních zápisech budeme mít k dispozici až 7. dubna.