NÁSTUP - Zápisy do škol

Kolik se letos hlásí budoucích prvňáčků k zápisu?

Výsledky zápisů dětí k povinné školní docházce budou k dispozici v pátek 07. 04. 2017.  

Podle našich informací je ve některých obvodech vyšší poptávka než nabídka. Mohli byste nám říci, kterých škol se to týká, a v případě, že budou tyto školy děti ze svého obvodu odmítat, jak bude situace řešena?

Taková situace by neměla nastat. Kapacita škol na Březenecké a Kadaňské pokryje potřebný počet míst pro děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu, v dalších školách je kapacita dostačující.