Do školních lavic v září usedne 570 prvňáčků

K zápisům do základních škol přišlo letos v Chomutově celkem 552 dětí. Budoucí prvňáčci podstoupili svou první životní zkoušku ve dnech 5. a 6. dubna.

“Ve srovnání s loňským rokem přišlo k zápisu o patnáct dětí méně. Nicméně společně s dětmi, které nastoupí po odkladu docházky z loňska, bude v prvních třídách opět živo. Nejvíce dětí s rodiči absolvovalo zápis v základních školách v ulicích Zahradní a Březenecká, tam se učitelé setkali s více než osmdesáti dětmi,” uvedl  náměstek primátora Jan Mareš.

Z uvedeného počtu dětí, které přišly k zápisu, jich má 148 návrh na odklad školní docházky. Naopak 166 dětí nastoupí letos do školy po odkladu školní docházky. “Předpokládáme tedy, že v září do školy přijde 570 prvňáčků,” doplnila vedoucí odboru školství Dagmar Mikovcová.

Zápisu v základní škole v ulici Písečná se letos zúčastnilo i jedno pětileté dítě.

tz-zapisy.jpg (JPG  614 kB)