Opakované VVŘ - nemovitost v k.ú. Srážky u Křímova

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

zastoupené Odborem majetku města

 

z v e ř e j ň u j e  

podle § 39, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

 

záměr p r o d a t  stavbu bývalého zemědělského objektu, stavebně upraveného vestavbou katru pro dřevařskou výrobu se zřízením skladových prostor a zázemí pro zaměstnance bez čísla popisného na pozemku st.p.č. 7 o výměře 2044 m2 a s pozemkem p.č. 161/14 o výměře 2591 m2 v katastrální území Strážky u Křimova, obec Křimov, okres Chomutov.

Minimální nabídková cena činí 850 000,- Kč

 

Závazné žádosti je možné zaslat v termínu do 31.5.2017.

 

Soutěžní podmínky lze vyzvednout na oficiálních stránkách statutárního města Chomutova, dále na podkladě písemné, telefonické nebo elektronické žádosti u pracovnice odboru majetku města Miriam Procházkové, m.prochazkova@chomutov-mesto.cz, tel. 474 637 473, Chomutov, Chelčického 155 (objekt staré radnice na náměstí).