Česko - Německé výtvarně - architektonické sympozium "Od jezera k moři"

27. 5. 2017 - 3. 6. 2017
ČESKO – NĚMECKÉ VÝTVARNĚ - ARCHITEKTONICKÉ SYMPOZIUM „Od jezera k moři“ pro umělce, veřejnost, rodiny s dětmi, žáky i studenty 27. 5. 2017 (14:00) – 3. 6. 2017 (15:30)

DEUTSCH – TSCHECHISCHES, ARCHITEKTONISCH – KÜNSTLERISCHES SYMPOZIUM „Vom See zur See“ für Künstler‚ Öffentlichkeit, Familien mit Kindern, Schülern und Studenten 27. 5. 2017 (14:00) – 3. 6. 2017 (15:30)