Nejvíce se lidé zajímali o železniční depozitář

Chomutov - Přes dva a půl tisíce lidí navštívilo různé památky ve městě v rámci Dne evropského dědictví, který se konal 9. září. Lidé se mohli zdarma podívat do kostelů, na radnici, do galerií, muzeí a na další zajímavá místa. “Návštěvníci poznali, že významnou atraktivitou Chomutova kromě ojedinělého Kamencového jezera, Bezručova údolí a Podkrušnohorského zooparku je jeho bohatá historie,” řekl náměstek primátora David Dinda.

Největší návštěvnosti se těšila nová atraktivita města - železniční depozitář. Ten byl letos zpřístupněn na pět měsíců veřejnosti. Během jediného dne tam zavítalo 601 lidí. Lidé si prohlíželi část sbírky Národního technického muzea, která dokumentuje technický vývoj železničních vozidel od druhé poloviny 19. století do současnosti. V chomutovském depozitáři je více než sto kolejových vozidel, například parní lokomotivy, lokomotivy elektrické a dieselové, osobní i motorové vozy, salonní vozy, historické drezíny a podobně.

Tradičně přišlo mnoho lidí do kostela sv. Ignáce. Jezuitskou stavbu navštívilo 322 lidí. Uvnitř barokní stavby si prohlédli například hlavní oltář s novodobým obrazem, kazatelnu z konce 17. století či velice kvalitní štukatérskou výzdobu. Celkem 279 návštěvníků přilákala nejstarší raně gotická církevní stavba - kostel sv. Kateřiny. Tato nejvzácnější chomutovská stavba vyrostla v místech původně panského dvorce chráněného vodním příkopem, který roku 1252 přešel do majetku Řádu německých rytířů.

Den evropského dědictví otevřel i klenotnici ve starobylé radnici. Prohlídku běžně nedostupného místa si nenechalo ujít 106 lidí. Osm desítek lidí se vystřídalo v kanceláři primátora.

Návštěvníci si také prohlédli Oblastní muzeum, hvězdářskou a městskou věž, První občanský pivovar, Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 či technickou památku vodní dílo Kamenička. ”Celkem se letos chomutovské památky otevřely pro 2 664 lidí,” doplnila organizátorka chomutovského Dne evropského dědictví Silvie Škubová.

 Autorem fotografií je fotograf Roman Dušek