BLESK - Podnapilí rodiče

Helena Lacinová, redaktorka deníku Blesk a Aha

Potřebovala bych, co nejdříve odpověď i všeobecnou, jak velký problém jsou opilé matky (rodiče)  s dětmi na ulici, které řeší strážníci a posléze odbor sociálních věcí. V poslední době se tento nešvar často objevuje ve svodce. Děkuji, prosím o odpověď dnes 

Odpověď

Od začátku roku pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) řešily necelou desítku případů podnapilých rodičů. Počet se nijak nevymyká, je meziročně obdobný.  

Pokud taková situace nastane, MěPo nebo PČR kontaktuje OSPOD v jakoukoliv denní či noční hodinu. Sociální pracovnice na místě vyhodnotí situaci a ve spolupráci s policií zabezpečí dítěti jeho další péči. Zajištění péče je individuální, dle situace v rodině. Například dítě si převezme druhý rodič, pokud je schopný péče o dítě a má vhodné podmínky, nebo péči dočasně zajistí osoba dítěti blízká (prarodiče, zletilí sourozenci). V případě, že není možné, aby péči o dítě zajistila širší rodina, je dítě, pokud je třeba, hospitalizováno v nemocnici, nebo je umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Nejčastěji se jedná chomutovský Klokánek.

Následně je s rodinou pracováno a situace řešena v zájmu nezletilého dítěte. S rodiči jsou projednány nedostatky ve výchově dítěte, je působeno na rodiče, aby si plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, dále je jim poskytováno poradenství a jsou pořádány případové konference.

V případě opakovaně zjištěných závažných nedostatků v péči rodičů o děti OSPOD danou situaci dítěte a jeho rodiny vyhodnotí a přistoupí k uložení výchovných opatření.