Deník - Příhraniční spolupráce

Kamila Minaříková, redaktorka Chomutovský deník

Do úterního vydání připravujeme článek, který se věnuje přeshraniční spolupráci mezi českými a saskými městy. Ráda bych se zeptala na několik otázek. V Chomutově vzniklo několik projektů, které čerpaly dotace z programů přeshraniční spolupráce, jako třeba Interreg nebo Cíl3/Ziel 3. Ráda bych se zeptala, jakým způsobem členství v těchto projektech ovlivňuje chod města. 

  1. Je pro Chomutov účast v přeshraniční spolupráci jednou z priorit?
  2. Žádá Chomutov v současné době o nějakou dotaci z programů přeshraniční spolupráce? Pokud ano, můžete stručně popsat, k čemu by ji využilo?
  3. Dá se obecně říci, že prostředky z přeshraniční spolupráce jsou pro město natolik důležité, že bez nich by třeba řadu projektů nebylo schopné zrealizovat?

Odpověď: 

1.  Je pro Chomutov účast v přeshraniční spolupráci jednou z priorit? 

Bezpochyby. Přeshraniční spolupráce v Euroregionu Krušnohoří není významná jen pro město, ale podporu čerpají i organizace zřízené a založené městem, nebo organizace, které v Chomutově sídlí, například oblastní muzeum. 

 2.       Žádá Chomutov v současné době o nějakou dotaci z programů přeshraniční spolupráce? Pokud ano, můžete stručně popsat, k čemu by ji využilo? 

Město nedávno dokončilo projekt sympozia Od jezera k moři. Prostředky z Cíle 3 byly čerpány na část programu Chomutovského krušení.  Kultura a sport, s.r.o. nyní připravuje Strašidelnou procházku v městském parku.  Podkrušnohorský zoopark má schválený projekt Handmade Nature - Realizace praktických opatření ochrany přírody na podporu biodiverzity kulturní krajiny Krušných hor, v rámci kterého vznikne místo staré kaskády podél kaštanového sadu cesta vody s interaktivními prvky, nové ukázky původních mokřadních biotopů a ukázka lučního biotopu.  

3.       Dá se obecně říci, že prostředky z přeshraniční spolupráce jsou pro město natolik důležité, že bez nich by třeba řadu projektů nebylo schopné zrealizovat? 

Přeshraniční spolupráce není prioritně o penězích. Prioritou je setkávání lidí, předávání tradic, společné vystoupení kulturních spolků apod. To vše se daří. Nicméně bez podpory z prostředků z fondů přeshraniční spolupráce by bylo těžké v těchto setkávání pokračovat. Chomutov však nikdy nechápal podporu sobecky pro své město, ale přes zástupce v řídících orgánech podporoval aktivity v širokém okolí, což pomáhá měnit tvář a vnímání celého Chomutovska. 

  "Dnes si už lidé nevzpomenou, ale skanzen Stará Ves má nynější podobu právě díky euroregionu," říká náměstek primátora Jan Mareš s tím, že projekt Centrum krušnohorského lidového umění vznikal jak v Annabergu-Buchholzi, tak v Chomutově a v Mostě. V Chomutově  v rámci tohoto projektu vznikla také expozice Ströherské sbírky v oblastním muzeu, která obsahuje předměty lidového umění s hornickou, vánoční či náboženskou tematikou, hračky a miniatury.   

  

Některé projekty z minulých let  

CENTRUM KRUŠNOHORSKÉHO LIDOVÉHO UMĚNÍ: 

Výsledkem projektu je vytvoření přeshraniční expozice krušnohorského lidového umění v lokalitě Annaberg-Buchholze a Chomutov. Vyzdvižení společných prvků lidové kultury přispívá k rozvoji kulturních kontaktů obyvatel v příhraničí, společný systém vstupenek a marketingu se stal novým magnetem pro cestovní ruch regionu. 

CHOMUTOVSKÝ DRAGON CUP 2009: 

Přehlídka vodních sportů spojená se závodem dračích lodí posádek měst, firem, škol, zájmových skupin, profesních týmů a občanských sdružení Euroregionu. Hlavním cílem tohoto projektu byla prezentace a podpora vodních sportů. Jednalo se o historicky první ročník závodu dračích lodí na Kamencovém jezeře. Pokus o zavedení tradice rekreačních sportovních setkávání v rámci Euroregionu. 

CHOMUTOVSKÉ KRUŠENÍ 2012 

V projektu se smluvní partneři snažili o další rozvoj a intenzifikaci spolupráce tentokrát v oblasti historických kořenů hornictví a hutnictví. Na bohaté historii těžby nerostných surovin v Krušných horách a na podstatě, která je oběma městům velmi blízká došlo k poznání dalších zájmových skupin na úrovni občanů. 

DĚTSKÉ VÁNOCE V KRUŠNÝCH HORÁCH: 

Projekt byl zaměřen na rodiny s dětmi.  Zvyky a tradice regionu byly zpracovány a prezentovány způsobem přístupným dětem. Cílem byla prezentace společných tradic a zvyků na obou stranách regionu, došlo tak k posílení identifikace s vlastními tradicemi a s příhraničním regionem již v dětském věku. 

CYKLOSTEZKA BEZRUČOVO ÚDOLÍ I. ETAPA: 

Zahájení budování I. části cyklostezky, která je dnes díky dalším dotačním podporám a rozpočtu města dobudována až k 3. Mlýnu a slouží k rekreačním účelům obyvatel regionu s propojením a cykloturistickým značením na další cyklostezky v Euroregionu Krušnohoří.