Deník - Rekonstrukce Šafaříkovy ulice

Kamila Minaříková - Chomutovský deník 

1.    Ráda bych Vás požádala o zodpovězení dotazů, které se týkají rekonstrukce ulic Jiraskova/Šafaříkova, která začala včera. Jedná se o velmi využívanou ulici a rekonstrukce je velmi diskutovaná. Ráda bych se proto zeptala na několik otázek. Lidé dali této ulici přezdívku tankodrom. Budou úpravy spočívat hlavně ve srovnání silničního povrchu? Dojde ke zvětšení vozovky? 

Jedná se o celkovou rekonstrukci ulice – komunikace, chodníků, nového veřejného osvětlení a nového odvodnění komunikace. Komunikace bude zjednosměrněná, a to ve směru jízdy z ulice Blatenská k ulici Jiráskova. Ulice byla obousměrná v šíři 2x3m rozdělena zeleným pásem. Po rekonstrukci je ulice jednosměrná se šířkou vozovky čtyři metry. To pomohlo k vytvoření 73 parkovacích míst.  

2.    Podle obyvatel dílčí práce na této ulici probíhají zhruba tři roky a jsou bez výsledku. Proč práce trvá tak dlouho? 

Bez výsledku nejsou, což dokazuje novota nedávno dokončeného úseku mezi ulicemi Jiráskova a Hornická. Nelze posuzovat jen Šafaříkovu ulici ale celou oblast a její stavebně rekonstrukční historii. V letech 2014–2016 v lokalitě probíhala rekonstrukce plynovodů, vodovodů, kanalizace a přípojek k domům. Investorem byly vlastníci sítí Innogy, Severočeská vodárenská společnost a.s a vlastník přípojek Severočeské vodovody a kanalizace a.s., nikoliv Statutární město Chomutov. Teprve po rozsáhlých investicích těchto tří společností, nastoupilo město Chomutov, které od jara loňského roku v etapách ulice rekonstruuje. Je nutné si uvědomit, že ulice byly kompletně zrekonstruované včetně sítí. To znamená, že pokud nenastane mimořádná událost/havárie obyvatelé by měli mít na dlouhé roky od stavebních strojů klid.  

Rekonstrukce prováděná městem probíhala pouze od dubna do listopadu 2016 a od března v roce 2017 (V zimě se nestavělo). Stavba v lokalitě musela být rozdělena do čtyř částí, aby byla zajištěna dopravní obslužnost v této části města. Dílo bylo rozděleno na tyto stavební části:  

I. Šafaříkova, úsek Blatenská/Jiráskova 

II. Šafaříkova, úsek Jiráskova/Hornická (realizováno 03-07/2017) 

III. Jiráskova (realizováno 08-11/2016) 

IV. Hornická (realizováno 04-07/2016).  

Zhotovitel měl za povinnost každou část zhotovit za 16 týdnů.  V případě dvou etap v jedné ulici se zahájení druhé části oddálí zhruba o šest týdnů kvůli technicko- administrativním procesům jako je kolaudace předchozí části nebo vyřízení zvláštního užívání komunikace u následující etapy. To je případ právěŠafaříkovy ulice.   

 3.    Ulice Blatenská se potýká dlouhodobě s nedostatkem parkovacích míst, lidé to řešili i parkováním právě v Šafaříkově ulici. Ta je nyní uzavřená, navíc kvůli tomu přišlo o parkování obyvatelé minimálně šesti panelových domů. Bude město nějak řešit nedostatek parkovacích míst? Je součástí samotné rekonstrukce vybudování nových míst pro následující léta? 

Ve části I. bude vybudováno 73 parkovacích míst, v části II. vybudováno 80 parkovacích míst, v části III. vybudováno 50 parkovacích míst, v části IV. vybudováno 39 parkovacích míst.  V mnohých místech se parkovalo tzn na divoko. Nyní je parkování vytvořeno dle norem. V ulicích přesto přibyla třetina až polovina nových míst.  Přímo v Blatenské ulici jsou velmi omezené prostorové možnosti k vybudování parkovišť a místa. Nyní se začíná se zpracováním studie pro souběžnou ulici Marie Pujmanové.   

4.   V jakých časových intervalech budou probíhat stavební práce? V ranních, odpoledních či večerních hodinách? 

 Práce budou probíhat cca od 7.00 - 17.00 

5.    Obyvatelé této a přilehlých ulici byli informováni, že práce skončí v lednu 2018. Ovšem jen za předpokladu, že budou příznivé povětrnostní podmínky. Vzhledem k tomu, že se blíží zima, nedá se hezké počasí příliš očekávat. Můžete proto prosím specifikovat za jakého počasí práce probíhat mohou a za jakého počasí ne? 

 Na oznámení zhotovitele o uzavírce ulice je uvedena lhůta výstavby v souladu se smlouvou o dílo tj. 16 týdnů. Dle sdělení zhotovitele by měla realizace probíhat nejpozději do 15.12.2017. Samozřejmě, že mohou nastat nepříznivé klimatické podmínky, které nedovolí provádět některé práce dle svých technologických postupů.  Typickým příkladem je pokládka asfaltové směsi, která je limitována teplotou 5 stupňů Celsia.    

6.    Můžete uvést alespoň předběžný odhad na jakou částku se rekonstrukce vyšplhá? 

Stavební část Šafaříkova I. Vyjde město na 6 666 402,00,- Kč vč. DPH