SKKS povede od ledna Andrea Löblová

Do funkce ředitelky Střediska knihovnických a kulturních služeb (SKKS) byla Radou města Chomutova jmenována Andrea Löblová. „Výběrovou komisi přesvědčila především jasnější vizí a větším propojení SKKS s dalšími organizacemi ve městě. Jsem přesvědčen, že SKKS bude pokračovat v další dobré činnosti pro občany našeho města i regionu,“ řekl náměstek primátora Jan Mareš.

Rada města doporučení výběrové komise akceptovala.
Ve funkci ředitelky SKKS, do které nastoupí od ledna příštího roku, se chce Andrea Löblová zaměřit především na zlepšení servisu pro návštěvníky.  „Ráda bych otvírací doby knihovny i všech dalších prostor upravila tak, aby zohledňovaly preference návštěvníků a čtenářů,“ nastiňuje. Zaměřit by se chtěla na kultivaci vnitřních veřejně přístupných prostor areálu a na lepší možnosti využití přilehlých venkovních částí SKKS. Její koncepce počítá se zavedením nových akcí a aktivit v oblasti kultury a vzdělávání při zachování a podpoře rozvoje knihovnických funkcí.
Andrea Löblová vystudovala obory dějiny umění, muzeologie a výtvarná výchova na Filozofické a Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Pracovala jako kurátorka v Galerii Benedikta Rejta v Lounech a v Oblastním muzeu v Chomutově, ve kterém v minulosti zastávala funkci vedoucí oddělení umění a řemesel.  Ve svém profesním životě získala také zkušenosti provozní manažerky obchodu.