Město vyhlásí zóny bez doplatků na bydlení, chce omezit spekulace s byty

Chomutov - Město využije novely zákona o hmotné nouzi a vyhlásí zóny, ve kterých sociálně slabí nebudou dostávat doplatky na bydlení. „Chceme ztížit spekulantům s byty jejich praktiky, na které doplácí nejvíce společenství vlastníků a řešit zvýšený výskyt narušování veřejného pořádku,“ říká náměstek primátora Jan Mareš.

Jedná se lokality, kde se ve velkém pronajímaly spekulativně byty nebo se sestehovávají do ubytoven lidi, kteří nedodržují pravidla soužití. Zároveň se jedná o lokality se zvýšeným výskytem přestupků, záškoláctví a dalších sociálně-patologických jevů.

Rada města schválila, že bezdoplatkovými zónami budou sídliště Březenecká, Kamenná, Zahradní, Písečná a střed města (území ohraničené ulicemi Palackého dále pod silnicí 1/13, Čelakovského, Vinohradská, Tovární, Pražská). Návrhem vydání tzv. opatření obecné povahy se nyní bude zabývat magistrát, platit by mělo nejpozději od dubna.

Radnice chce tímto krokem zabránit typickému scénáři, kdy spekulant koupí jeden či více bytů a za vysoké nájemné doplácené sociálními dávkami v nich ubytuje mnohačlenné rodiny, které pak narušují soužití v domech a i v celých sídlištích. Spekulanti mají devastující vliv na ekonomiky sdružení vlastníků, protože často nehradí zálohy za služby. Opatření se vztahuje na nové nájemní smlouvy. „Cílem opatření je také zvýšit bezpečnost a nezhoršit sociální situaci,“ doplňuje náměstek Mareš.

Jen v letošním roce v lokalitách, kde chce město zavést bezdoplatkové zóny, městská policie řešila 447 přestupků proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. „Monitorováním protiprávního jednání asistenty prevence kriminality bylo v uvedených lokalitách zjištěno přestupkové jednání v rámci preventivní pochůzkové činností ve 3 635 případech,“ dokládá ředitel městské policie Tomáš Douda. V sídlištích Policie České republiky řešila 267 trestných činů a 299 přestupků, ve středu města pak 411 trestných činů a 567 přestupků. V lokalitách se ve 145 rodinách vyskytuje záškoláctví.