Občané od ledna nebudou platit za odpad

Zastupitelé napříč politickými stranami schválili včera zrušení vyhlášky o komunálním odpadu. V praxi to znamená, že od ledna za odpad občané města neplatí. Zrušení poplatku umožnilo dobré hospodaření města.

Město na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od příštího roku vynaloží ročně 32 milionů korun. Dosud občané platili 12,5 milionu korun.  „Z nákladů, které celkově činili 639 korun ročně na občana, město doplácelo 61 procent čili 389 korun,“ vysvětluje ekonom města Jan Mareš. Občané platili 250 Kč.  Další miliony korun vydá město za likvidaci černých skládek. V loni to bylo dva a půl milionu korun, do poloviny letošního roku 1,4 milionu korun.   

Peníze, které Chomutované městu za svoz a likvidaci městu dluží, zrušením vyhlášky nebudou odpuštěny. Město pohledávky bude nadále vymáhat. „Za odpady lidé městu dluží 16,4 milionů korun za posledních 15 let,“ řekl ekonom.

Město nejenže vzalo na svá bedra náklady komunální odpad, ještě zvyšuje standard svozů papíru a plastů.  Technických službám navýšilo příspěvek o 3,1 milionů korun, díky kterému organizace zdvojnásobí počet svozů papíru a plastů a navýší počet kontejnerů na bioodpad.