Chomutovští žáci budou mít super moderní učebny

Sto milionů korun bude v příštím roce investovat město Chomutov do škol. Na všech základních školách dle jejich požadavků vzniknou nové učebny jazyků, fyziky, chemie či nové dílny.

„Součástí projektu je také vybudování bezbariérových přístupů do škol a sociálních zařízení. Do budov budou zakoupeny schodolezy. Velká část prostředků bude směřovat do vysoké konektivity internetu, bezpečnosti dat a strukturované kabeláže,“ popisuje projekt náměstek primátora David Dinda.

Prvních jedenadvacet milionů korun město vynaloží na stavební úpravy v jednotlivých školách. „V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na stavební práce, které bude ukončeno 12. ledna 2018. Stavební práce by měly začít nejpozději v dubnu příštího roku,“ dodává projektová manažerka Petra Brožíková.   

Ve školách vznikne osm nových učeben jazyků a informačních technologií, tři učebny fyziky, dvě chemické laboratoře, dvě dílny, z nichž jedna bude vybavena modelovým obráběcím pracovištěm včetně speciální počítačové technologie (CNC), a jednoho multifunkčního televizního školního studia. „Ve školách bude také vybudováno šest školních poradenských pracovišť, která budou účinněji poskytovat odbornou podporu školám, žákům, pedagogům i rodičům,“ popisuje Brožíková.

Projekt s názvem „Základní školy v Chomutově - rekonstrukce a modernizace učebny ve vazbě na klíčové kompetence“ si klade za cíl zvýšit kvalitu ve vzdělávání pro budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových oblastech jako je komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

Projekt č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004160 město vyjde na 10 milionů korun, zbývajících 90 milionů poskytne Integrovaný regionální operační program v rámci výzvy 47. Infrastruktura do základních škol. V uvedené výzvě mohl požádat Chomutov o uvedenou finanční alokaci díky spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování.